Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Mt 21,28-32

Bóg nazywa Cię swoim dzieckiem.

Masz swoje upadki, chwile buntu, ale nie to jest najważniejsze.

Ne udawaj dobrego człowieka, bądź nim.

Nawet jeśli po drodze będziesz upadać, kłócić się z Bogiem i ludźmi, to dalej próbuj.

Pamiętaj, wolę Ojca spełnia nie ten, który obiecuje piękne rzeczy, ale ten, który pomimo wad i upadków powstaje, i idzie służyć Bogu i drugiemu człowiekowi.

Zadanie na dziś

Rozejrzyj się i pomóż dziś tylu ludziom, ilu zdołasz, nawet tym nielubianym