Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka”. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. On również im odpowiedział: „Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

Mt 21,23-27

Bóg wyciąga do Ciebie swe ręce, daje Ci swe serce.

Dookoła otaczają Cię różni ludzie, a każdy dzień jest wypełniony przeróżnymi sytuacjami.

Codziennie Bóg wysyła Ci swój uśmiech, obdarza Cię podarunkiem.

Potrafisz to dostrzec?

Uśmiech innej osoby, podanie ręki, dobre słowo, przejechanie na zielonym, zdążenie na autobus, poczęstunek ciastem, zaproszenie w gości, pochwała, dobra krytyka, poklepanie po plecach.

Jest tego mnóstwo. To cuda, niezwykłe wydarzenia, ale także drobiazgi.

Zadaj sobie pytanie, czy potrafisz dostrzec Boga w codzienności?

Zadanie na dziś

Postaraj się dziś dostrzec Boga w drugim człowieku, w drobiazgach