Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Mt 11,11-25

Królestwo Boże zdobywa się siłą i odwagą.

Codziennie Jezus otwiera przed Tobą swoje serce.

Potrafisz w to wejść? W to co nieznane i być może trudne?

Do tego potrzeba męstwa, siły i odwagi, ale w Duchu Świętym.

Zadanie na dziś

Zrób krok w nieznane. Zapytaj Ducha Świętego, gdzie Bóg chce Cię dziś posłać. Być może nigdy nie przyszłoby Ci to do głowy.