Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Mt 11,28-30

Próbowałeś kiedyś iść przez życie z Jezusem? Dźwigać z Nim swoje problemy? A nawet oddawać swoje problemy na Jego barki?

Trudności w życiu zawsze będą się pojawiać. Mieli je nawet najwięksi święci.

Gdy dźwigasz je sam, to często jest zbyt trudno. Łagodne i pokorne serce gdzieś ulatuje.

Oddaj Bogu swoje troski, zawierz Mu swoje życie, a zobaczysz zmianę.

Boży człowiek to nie ten, który nie ma w życiu problemów, lecz ten, który oddaje Mu wszystko, a mimo trudu wciąż się uśmiecha.

Zadanie na dziś

Złóż dziś na modlitwie swoje troski na barki Boga i poproś Go o uśmiech.