Witajcie 🙂

Dziś kontynuuję rozważanie różańca, rozważanie serca. O życiu Jezusa i tego, co uczynił przed Zmartwychwstaniem. Pięć tajemnic to mało, by to zgłębić, lecz to dobry początek, by zacząć przygodę życia z Jezusem 🙂 😉

RÓŻANIEC – TAJEMNICE ŚWIATŁA

TAJEMNICA I

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

„<<Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.>>” Tak Jan zaświadczył o Tobie Jezu, gdy przyszedłeś nad Jordan. A gdy ochrzcił Cię, to rzekł: „<< Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. (…) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.>>” Jezu udałeś się nad Jordan, by Jan ochrzcił Cię i dał o Tobie świadectwo. Tak samo Bóg Ojciec, zaświadczył, że jesteś Jezu Jego Synem, że jesteś ważny: „<<Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.>>”

Jezu, w życiu brakuje mi tak bardzo akceptacji, tego, by ktoś mi powiedział: „Jesteś ważna”. Usłyszeć: „Jestem z Ciebie dumny”, „To moja córka”. Jezu, tak często czuję się samotna, tyle ludzi na świecie nie ma poczucia przynależności do nikogo. Ten ból często rozdziera serce, ale jest największy, gdy nie ma Ciebie, gdy nie ma ze mną Ojca. Jezu przyjdź z Duchem Świętym i napełnił mnie, a także tych wszystkich smutnych, samotnych i opuszczonych. Przyjdź do ich serc i powiedz im, powiedz również mi: „<<Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie>>”.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA II

CUD NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

„<<Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele również Jezusa i Jego uczniów.>>” Wesele to czas radości i udałeś się Jezu na nie, gdyż zostałeś zaproszony. W pewnym momencie Maryja zauważyła, że zabrakło wina i przyszła z tym do Ciebie. Powiedziała sługom: „<<Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.>>” Według Twego nakazu Jezu, napełnili stągwie wodą i podali kielich z wodą staroście weselnemu, a woda zamieniła się w wino.

Jezu, tak bardzo Ci dziękuję, że Maryja jest zawsze ze mną. Pierwsza widzi moje upadki, braki, problemy, za nim ja zdążę je zauważyć. Idzie z tym do Ciebie, a Ty wymagasz tylko, by być posłusznym, by nie odstępować od Twych słów. Słudzy zrobili z pozoru rzecz głupią. Poszli daleko po wodę i nalali ją do naczyń, które służyły do oczyszczeń, a do tego tę wodę zanieśli staroście weselnemu. Jednak te „śmieszne” rzeczy, a wykonane przez posłuszeństwo Tobie, przyczyniły się do zaistnienia pięknego cudu. Jezu, często wydaje mi się, że pewne rzeczy są zbyt łatwe, a czasem zbyt trudne i je sobie odpuszczę. Omijam przykazania Boże, bo tak jest mi wygodnie. Iluż ludzi tak postępuje? Maryjo bądź dla mnie i innych ludzi zawsze wsparciem w drodze do Chrystusa. Pomóż mi, pomóż nam, byśmy potrafili powiedzieć Twemu Synowi „tak”, nawet jeśli to będzie trudne, ryzykowne czy śmieszne.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwałą Ojcu…

TAJEMNICA III

NAUCZANIE PANA JEZUSA

„<<Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobra nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym spojrzenie, abym obwoływał rok łaski Pana.>>” Jezu nauczałeś cały Izrael od Chrztu, aż do dnia Męki na Krzyżu. Ustanowiłeś dwunastu i dałeś im polecenie, by szli i głosili dobrą nowinę. Sam mówiłeś ludziom, by się nawrócili, mówiłeś im o Ojcu. Uzdrawiałeś i wskrzeszałeś ludzi, wypędzałeś złe duchy. Nikogo nie potępiałeś. Przyszedłeś z nauką, która prowadzi do Królestwa Bożego. „<<Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.>>”

Jezu, dziękuję Ci, że pozostawiłeś mi Twoje Słowo, które prowadzi mnie do Królestwa Ojca. Nie zawsze potrafię wszystko zrozumieć, wcielić w życie. Czasem jest to trudne i wymaga czasu, ale Twoja nauka jest dla mnie podporą. Jezu wspomóż tych wszystkich, którzy nie potrafią pojąć Twego Słowa. Objaśnij mi oraz nam wszystkim tak, jak objaśniałeś wszystko uczniom na osobności. Jezu, chcę być Twoim uczniem, a nie tylko tłumem podążającym za chlebem. Naucz mnie słuchać i patrzeć Twoimi oczami.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA IV

PRZEMIENIENIE PANA JEZUSA NA GÓRZE TABOR

„<<Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.>>” Jezu, uczniowie byli poruszeni tym, co ujrzeli. Chcieli zatrzymać się na tej górze w obliczu Twej Chwały. Wtedy okrył ich obłok, a z niego odezwał się głos: „<<To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!>>”.

Jezu, tak często przywiązuję uwagę do tego, czego ja chcę, co mi odpowiada. Na górze Bóg przypomniał uczniom, ale również mi i każdemu człowiekowi, by nie koncentrować się na własnym „ja”, by iść za Twoim Słowem Jezu. Nie zawsze to, co mi się wydaje, że jest dobre, jest dobre. Wspomóż Jezu mnie i każdego, komu wydaje się, że jest nieomylny, że jego „ja” jest najważniejsze. Jezu pomóż mi, bym potrafiła Cię słuchać i zaufać Tobie, bo Ty masz najlepszy plan na moje życie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA V

USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

„<<A kiedy umył im nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, (…)>>” Jezu spotkałeś się z uczniami, by spożyć z nimi ostatnią wieczerzę. Najpierw jednak umyłeś im nogi, by pamiętali, że są równi i powinni traktować się jak bracia. Potem wziąłeś Jezu chleb i rzekłeś: „<<Oto Ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę.>>”, a następnie kielich: „<<Ten kielich to Nowe przymierze we Krwi mojej, która za Was będzie wylana.>>”.

Jezu, w dniu ostatniej wieczerzy ustanowiłeś Najświętszy Sakrament. Pamiątkę ofiary przebłagalnej za mój grzech, za grzech każdego człowieka. Każdego dnia mogę przyjąć Cię Jezu w Komunii Świętej. Dziękuję Ci Jezu za dar Twego Ciała i Twej Krwi, która jest najprawdziwszym spotkaniem z Tobą, odnowieniem relacji z Tobą, powstaniem z popiołów. Pozwól mi Jezu, przyjmować Cię do serca jak najczęściej, bym była w nieustannym zjednoczeniu, przyjaźni z Tobą.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

Modlę się za Was i dziękuję, że jesteście.

Bóg z Wami!

Cytaty zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Marka, Ewangelii Świętego Łukasza oraz Ewangelii Świętego Jana

Biblia Tysiąclecia.