01.07.2018

„- Ja będę kroczył przed tobą i wyrównał wyboje,

skruszę spiżowe podwoje,

rozsadzę żelazne zawory.

I wydam ci skarby tajemne oraz ukryte bogactwa,

byś poznał, żem Ja jest Jahwe,

Bóg Izraela, który cię przyzywam twym imieniem.

Dla mego sługi – Jakuba

i dla Izraela – mojego wybrańca

nazwałem cię twoim imieniem,

zaszczytny nadałem ci tytuł, mimo że

mnie nie znałeś.”

Ks Iz 45, 2 – 4

Dziś. W ten święty dzień Bóg Ci błogosławi. Otacza Cię opieką. Choć słyszałeś/-aś o Nim, to nie poznałeś/aś naprawdę Boga, który Cię stworzył i umiłował. Daj Mu się poprowadzić, a On Cię poprowadzi. Usunie przeszkody z Twego życia i obdarzy Cię wszelakimi łaskami.

„Jezu Chryste! Oddaję Ci się bez granic. Prowadź mnie i usuwaj przeszkody z mego życia. Błogosław mi każdego dnia i bądź uwielbiony!”

Pozdrawiam

Kmacisia ❤


kmacisia.blog