Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: „Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Łk 1,57-66

Być może wiele osób mówi Ci dziś, co masz robić, jak postępować, kim być.

We wszystkim, co robisz, odnoś się do swego sumienia i przede wszystkim Boga.

Jemu najbardziej zależy na Twoim dobru, życiu w błogosławieństwie i obfitości Bożej.

Dlaczego, więc ludzie mieliby chwiać fundamentami Twojej wiary, rodziny, życia?

Nie pozwól, by Twoim życiem chwiali ludzie, którzy nie darzą Cię miłością.

Szukaj Bożych wskazówek w słowach ludzi, którzy darzą Cię miłością, dzielą z Tobą życie – Bóg, rodzina, przyjaciele, wspólnota, bliscy dla Ciebie współpracownicy itd.

Zadanie na dziś

Zawierz Bogu ten dzień. W każdej sytuacji dzisiaj szukaj rozwiązania w Bogu, otwórz się na wsparcie bliskich i nie pozwól, by „świat” okradł Cię z miłości, pokoju i poczucia bezpieczeństwa.