Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Mt 11,16-19

Ludzie pełni narzekania, marudni, wiecznie niezadowoleni, choćby dał im każdy skarb świata, ci będą niezadowoleni.

Pomyśl, czy to może nie o Tobie?

Przestań szukać wymówek i dziury w całym.

Popatrz na dzisiejszy dzień i łaski, które dał ci Pan.

Zadanie na dziś

Dostrzeż pozytywy w osobie, która Ci najbardziej przeszkadzała i dziś na nią nie narzekaj