Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Mt 9,35-10,1.5.6-8

Jezus ma dla Ciebie wyjątkowy dar. Czasem trudno go dostrzec przez pryzmat grzechów i słabości.

Być może już go otrzymałeś, a może nawet wiele.

Od Niego dostałeś je zupełnie za darmo.

Potrafisz tak robić? Dawać darmo?

Zrób listę rzeczy, sytuacji, wszystkiego, co otrzymałeś od Boga, ale i od ludzi za darmo. Pomyśl, ile Ty dałeś innym.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Zadanie na dziś

Podaruj drugiej osobie coś co otrzymałeś od Boga za darmo, czas, miłość, przebaczenie, swój talent.