Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Mt 9, 27 – 30

Prośba o pomoc, to praca, którą czasem trudno wykonać.

Pokora objawia się nie tylko w dawaniu, ale także w braniu. Szczególnie, gdy naprawdę potrzebujesz pomocy.

Jezus otwiera dziś przed Tobą swoje serce, podaje Ci łaski, których potrzebujesz na dłoni.

Tylko czy Ty w to wierzysz? Czy potrafisz je przyjąć?

Zadanie na dziś

W geście pokory przyjmij dziś każdą otrzymaną pomoc i wsparcie.