Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

(Mt 7,21.24-27)

Uczynki pełne wiary, czy Twoje takie są?

Stań przez chwilę w takiej refleksji, czy Twoja wiara przekłada się na Twoje uczynki?

Jezus chce budować z Tobą na skale, czy to znaczy, że będzie Ci już zawsze wygodnie?

Trudności zawsze będą się pojawiać, lecz jeśli budujesz na Jezusie, a Twoja wiara odzwierciedla się w Twoich uczynkach, to nie runiesz. To Jezus zadba, byś się ostał bez względu na przychodzące trudności.

Pomyśl dziś o swoich bliskich, czy mają w Tobie oparcie?

Zadanie na dziś

Wykonaj chociaż jeden uczynek pełen wiary. Stań się pomocą dla swoich bliskich tam, gdzie zwykle tego unikasz.