Witajcie 🙂

Dziś już ostatnie rozważania różańca, tym razem Tajemnice Chwalebne. Różaniec to niesamowity dar, jaki otrzymaliśmy. Sama nie doceniałam go jeszcze do niedawna. Teraz cieszę każdą chwilą, kiedy odmawiam różaniec. To jest piękne, że w tak prostej modlitwie jest skryta wielka miłość Boga do ludzi. Jezus narodził się, żył, umarł i zmartwychwstał, byśmy my mogli żyć wiecznie. Do tego dał nam Ducha Świętego za przyjaciela i Maryję za Matkę.

RÓŻANIEC – TAJEMNICE CHWALEBNE

TAJEMNICA I

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

<<Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.>>” To powiedzieli aniołowie kobietom, gdy te przybyły do grobu, by namaścić Twoje ciało Jezu. A przecież Ty powiedziałeś: „<<Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.>>”

Jezu, jakże często nie dowierzam, że jutro będzie lepiej. Słucham Cię Jezu, czytam Słowo, lecz wciąż moje serce jest zimne, a może jeszcze gorzej, bo staje się letnie. Jezu, Ty zmartwychwstałeś i otworzyłeś mi i każdemu człowiekowi bramy do nieba. Dziś nie ma rzeczy niemożliwych, skoro Syn Człowieczy, który był nieskalany, umarł za mnie grzesznika. Jezu pozwól mi i każdemu człowiekowi żyć dniem zmartwychwstania. Dniem cudów, wiary i zaufania, dniem radości.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA II

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„<<Po tych słowach uniósł się w ich obecności i obłok zabrał Go im z przed oczu.>>” Po 40 dniach od zmartwychwstania wstąpiłeś Jezu na oczach uczniów do nieba. Oni wpatrywali się w niebo i nie ruszali się z miejsc, aż stanęli przy nich aniołowie i rzekli im: „<<Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?>>”

Jezu, kiedy ukazywałeś się uczniom przez 40 dni, dałeś im nakaz, by szli i nauczali wszystkie narody, chrzcząc w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdy jednak wstąpiłeś na ich oczach do nieba, to nie ruszyli się z miejsca. Stali zachwyceni i wpatrywali się w niebo. Jezu, jakże często to jest mój problem. Zachwycam się Bogiem, Bożym Słowem, cudami, ale tylko się cieszę, sama nie robię nic. A przecież tak niewiele trzeba by być Twoim świadkiem. Znak krzyża przed kościołem, przy jedzeniu. Powiedzenie: „Tak, jestem wierząca”, „Teraz się modlę”, „Idę do Kościoła”, „Pojechałabym na rekolekcje”. Te, jakże śmieszne akty odwagi pozwalają nam być świadkami Chrystusa. Dziś częściej świat boi się przyznać do Boga, niż się nim zachwyca. Dlatego proszę Cię Jezu, pomóż, bym nie stała w miejscu, lecz bym potrafiła mówić: „Jezus jest moim Panem”. I by to było widoczne w moim życiu. Nie chcę być Jezu sympatykiem Kościoła, który wiecznie jest sfrustrowany, bo modlę się, ale wciąż pluję jadem i nienawidzę. Pragnę Jezu wyjść z miejsca zachwytu, lęku i być prawdziwym Chrześcijaninem, bym żyła tak, by inni mówili: „Ja też tak chcę.”

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA III

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„<<Nagle dał się słyszeć szum […]. Ukazały się im też języki jakby z ognia […]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.>>” W wieczerniku zgromadziło się około 120 uczniów i Maryja. Zamknęli się tam w obawie przed Żydami, lecz gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, to odważnie wyszli głosić Słowo Boże. Poczęli chrzcić, uzdrawiać, wypędzać złe duchy i wskrzeszać ludzi. Wszystkiemu, co robili, towarzyszyły znaki.

Jezu, czasem wydaje mi się, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, to przeszłość, lecz działanie Ducha Świętego jest żywe i prawdziwe. Wielu kapłanów i świeckich otrzymuje dary od Ducha Świętego i otwarcie głoszą i w Twoje Imię Jezu, czynią cuda. Zdarza się, że ich odrzucam, a może nawet oskarżam tak, jak to niegdyś oskarżali Ciebie Żydzi. Ci ludzie wychodzą przed szereg w mocy Ducha Świętego, a tak wielu nie korzysta z darów łaski, z darów Ducha Świętego, z charyzmatów. A to przecież dary od Ciebie Jezu. Duchu Święty, pomóż mi, bym potrafiła wyjść przed szereg, nawet jeśli dookoła będą znajdowali się Ci, którzy zawsze chętnie mnie oskarżą. Chcę być Jezu Twoim świadkiem, Twoim uczniem. Chcę, by mojemu życiu towarzyszyły znaki i cuda ze względu na Twoje Imię Jezu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo.. x10

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA IV

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jezu, kiedy przyszedł czas, to posłałeś swych aniołów, by zabrali Maryję z ciałem i duszą do nieba. Jezu, zabrałeś ją do siebie, by Ta, która przyjęła Cię jako pierwsza, nieuległa skazie, by zawsze była przy Tobie. Dzięki temu Maryja jest Matką nas wszystkich i jest z nami zawsze, i wszędzie. Dziękuję Ci Jezu za Maryję, Twoją Matkę. Za to, że czule mnie wychowuje i wspiera. Zawsze mogę na nią liczyć i wszędzie mogę się z nią udać. Na modlitwę, do rodziny, na zakupy. Dziękuję Ci Jezu za Twoją i naszą Matkę, Maryję.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

TAJEMNICA V

KORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

„<<Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd.>>” Maryjo, jesteś Królową, jesteś Matką. Jako Królowa zawsze stoisz przed obliczem Króla, również wtedy, gdy my splamimy się grzechami i nie jesteśmy tego godni. A On niczego Ci nie odmówi, bo Ty nie odmówiłaś Mu przyjęcia swego Syna, Jezusa Chrystusa. Jesteś wspaniałą i niesamowitą pośredniczką łask. Zawsze dokładasz swoje zasługi do naszych próśb i wypraszasz nam łaski. Maryjo, Matko, Królowo, dziękuję Ci, że zawsze jesteś ze mną. Jezu, dziękuję Ci za Królową Matkę.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Dziękuję, że jesteście!

Modlę się za Was i Wy proszę módlcie się za mnie 🙂

Cytaty zaczerpnięte z Ewangelii Marka, Ewangelii Jana, Dziejów Apostolskich, Apokalipsy Świętego Jana.

Biblia Tysiąclecia