Witajcie!

Modlitwa, którą chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić, to krótkie egzorcyzmy. Kilka lat temu moja mama znalazła tę modlitwę w modlitewniku. Każdy może ją odmówić. Odmawia się ten krótki egzorcyzm przy nagłych spięciach z bliską osobą, w małżeństwie lub rodzinie. Raz na jakiś czas odmawia go moja mama, czasem i ja również. Po tej modlitwie widać, jak relacje w naszej rodzinie zmieniają się na lepsze. Być może i dla Was ta modlitwa okaże się przydatna.

Krótkie egzorcyzmy

Trzykropek (…) zastępuje imię lub określenie tej osoby.

Matko Najczystsza, okryj (…) (lub mnie) welonem czystości z Golgoty (wyobrazić sobie to okrycie, podobne do tego, którym owinął się na Golgocie Pan Jezus, otrzymawszy welon od swojej Matki).

Duchu zły, który nastawiasz (…) przeciwko mnie, mocą Najświętszej Krwi Jezusa, w której oboje jesteśmy zanurzeni (wyobrazić to sobie), uciekaj spomiędzy nas pod stopy Ukrzyżowanego.

Duchu nieczysty, bądź pokonany i odrzucony mocą Najświętszej Krwi Jezusa, wylanej podczas Biczowania (wyobrazić sobie Biczowanie Jezusa, chociaż jedno uderzenie ostrego bicza z rzemieni).

Duchu zły, uciekaj spomiędzy nas w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (przy tych słowach wyobrazić sobie duży krzyż, uczyniony w geście błogosławieństwa nad osobą nam niechętną).

Mocą tej wody egzorcyzmowanej uciekaj, zły duchu, z przestrzeni między mną, a (…) (wyobrazić sobie tę osobę i odległość między sobą, a nią, skrapiając ją wodą święconą). Aniołowie Boży, zajmijcie tę przestrzeń i złączcie nas w Bogu.

Moje cierpienie, które przychodzi ze strony (..), ofiaruję Ci Boże jako mój krzyż za jego uświęcenie. Zły duchu, dręcząc mnie przez (…), mocą mojej ofiary tracisz wpływ na jego duszę.

(Gdy wyczerpałem swoje możliwości w czynieniu dobra, a mimo to ktoś jest ze mnie niezadowolony, przez co cierpię): Duchu fałszywych i nadmiernych wyrzutów sumienia, mocą Najświętszej Krwi Jezusa za mnie przelanej idź precz ode mnie. Amen. Aniele Pokoju, okryj mnie płaszczem pokoju. Amen. (Wyobrazić sobie to okrycie).

Gdy to napięcie lub niechęć trwają dłużej, trzeba tę osobę obejmować w wyobraźni „ramionami serca”, wyobrażając sobie serdeczne objęcie jej, przytulenie, uścisk, co ma wpływ na obie strony: na tego, kto to czyni oraz na tamtą osobę jemu niechętną.