Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Świętą Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na początek wybrałam te trzy modlitwy jako podstawę. Różaniec, Koronka i wiele innych modlitw, oprócz rozważań, zawiera właśnie te trzy: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”. Można powiedzieć, że same w sobie zawierają pełnie wszystkich modlitw. Do Ojca, Syna, Ducha Świętego i Matki Najświętszej. Czasem, kiedy przeżywam pustynię serca i nie umiem w danej chwili się modlić, nic od siebie powiedzieć Bogu, to zawsze sięgam po te trzy, małe, ale jakże potężne modlitwy.

Kmacisia