Kamila Baptysta Varano

( 9 kwietnia 1458 – 31 maja 1524 )

Urodziła się i zmarła w Camerino (Włochy). Pochodziła z włoskiej rodziny książęcej. Jako mała dziewczynka usłyszała kazanie pewnego franciszkanina, pod jego wpływem postanowiła zadawać sobie umartwienie ku czci śmierci i męki Pana Jezusa w każdy piątek. Z biegiem lat jej życie można było nazwać wiecznym piątkiem. Z miłości do Chrystusa stale wyznaczała sobie pokutę.

Jej rodzice marzyli o dobrym zamążpójściu dla córki. Jednak ona wbrew woli rodziców wstąpiła do zakonu klarysek w Urbino. Do surowego zakonu klarysek wstąpiła, ponieważ chciała oddać swojemu niebieskiemu Oblubieńcowi: „miłość za miłość, zadośćuczynienie za zadośćuczynienie, krew za krew, śmierć za śmierć”. Przyjęła imię Baptysta.

Trzy lata później przeniosła się do zakonu w Camerino, który ufundował jej ojciec. Pilnie wczytywała się w żywoty św. Franciszka z Asyżu i św. Klary z Asyżu. Pragnęła żyć jak oni. Następnie założyła zakon w Fermo, a dwa lata później wróciła do Camerino.

Bóg obdarzył ją łaską wizji. Często oglądała św. Klarę, która udzielała jej wskazań dotyczących reformy życia wewnętrznego i reguły zakonu. Kamila prowadziła surowe życie, pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha, opuszczenia, osamotnienia wewnętrznego i nocy ducha. Cierpiała również z powodu śmierci ojca i trzech braci, którzy zostali zamordowani przez Cezara Borgia. Mimo to modliła się za mordercę swoich bliskich. Posiadała dar mistycznego zjednoczenia się z Chrystusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach.

Została beatyfikowana przez papieża Grzegorza XVI 7 kwietnia 1843 roku, a kanonizowana przez papieża Benedykta XVI 17 października 2010 roku. Świętą Kamilę wspomina się 31 maja. Jej atrybutami są habit klariański i krzyż.

Źródła:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamila_Baptysta_Varano
  2. https://www.pch24.pl/sw–kamila-baptysta-varano-,3023,i.html