Święta Lidia z Tiatyry

( I w n.e.)

Lidia to postać biblijna pochodząca z Tiatyry w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja). Była uczennicą apostoła Pawła. Pierwsza przyjęła wiarę w Jezusa na kontynencie europejskim. Przypuszcza się, że była kobietą zamożną. Zajmowała się wyrobem i sprzedażą purpury w Macedonii Północnej. Zmarła pod koniec I w n.e..

Około 55 r Paweł przybył do Filippi. Nie było tam wówczas synagogi i wierni gromadzili się nad rzeką za miastem. Tam też Lidia po raz pierwszy zetknęła się z nauką Pawła. Przyjęła chrzest i zaprosiła apostoła Pawła i towarzyszących mu Łukasza i Sylasa do swego domu. Dom Lidii stał się ośrodkiem życia chrześcijańskiego w Filippi.

Lidia z Tiatyry jest świętą Kościoła katolickiego, ewangelickiego oraz prawosławnego. Kardynał Cezary Baroniusz wprowadził imię świętej Lidii do Martyrologium Rzymskiego w 1584 roku. Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne przypada na 20 maja oraz 3 sierpnia. Jest patronką farbiarzy.

Źródła:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidia_(posta%C4%87_biblijna)