czwartek – 05.07.2018

„Bądźcie wytrwali na modlitwie, która podtrzymuje czujność i pobudza do dziękczynienia.

Módlcie się też za nas, aby Bóg dał nam możność głoszenia nauki o tajemnicy Chrystusowej, dla której aż do tej pory pozostaję więźniem, abym ją obwieścił zgodnie z moim obowiązkiem.

Z niechrześcijanami postępujcie mądrze, wykorzystując dla ich pozyskania stosowną chwilę.

Niech wasza mowa będzie zawsze serdeczna, treściwa, uwzględniająca umiejętność udzielenia każdemu właściwej odpowiedzi.”

Kol 4, 2 – 6

Każdy z nas jest apostołem Chrystusa. Święty Paweł wzywa nas do postawy apostolskiej. Módlmy się wytrwale. Rozmawiajmy z Bogiem z głębi serca i nie bójmy się poświęcić mu czas. Dzięki wytrwałej modlitwie możemy odpierać ataki złego, łatwiej zauważamy potrzeby innych i uczymy się dziękować Bogu, bo wszystko co mamy, to łaska.

Módlmy się za kapłanów, zakonników, zakonnice, za wszystkich posługujących dla Pana. Módlmy się by byli wytrwali w swojej posłudze, a każdy ich czyn i słowo, by przynosiło chwałę Bogu, a nam pokrzepienie serca.

Nie każdy jest ochrzczony. Wielu ludzi (nawet tych ochrzczonych) wciąż jest zagubionych, szukają miłości, szukają Boga. Z miłością i troską dzielmy się Bogiem z innymi. Nie bądźmy zbyt gadatliwi ani zaborczy, aby nikogo do Boga nie zrazić.

Rozmawiając z innymi ludźmi bądźmy zawsze pełni miłości, serdeczności i troski. Mówmy prosto i treściwie. Czytajmy Pismo Święte, uczestniczmy żywo we mszy świętej, szukajmy ludzi, którzy już przebywają w obecności Boga. Inaczej jak pomożemy innym i jak wskażemy innym drogę, jeśli sami jeszcze na niej nie stoimy?

Pozdrawiam

Kmacisia ❤


kmacisia.blog